Username:  
   
Password:  
   
   
 
เข้าสู่ระบบ (Login)
   
** กรุณาเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ **
   

ติดต่อแผนกการเงิน
เพิ่มเพื่อน

Line ID : @PRCFINANCE
โทรศัพท์ 053-242038 ต่อ 124
     
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 117 ถนนแก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. (053) 242038